L'adoració del Nou Pacte: Més llibertat, però no menys reverència

Sugel Michelén

 

Sugel MichelénNascut en una llar no cristiana, conegué la gràcia de Déu en Crist a l'edat de 17 anys. Va entrar a estudiar per al ministeri el 1979, i posteriorment va ser enviat per la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de Santo Domingo, Rep. Dominicana a la ciutat de Puerto Plata per començar una obra allà. El 1984 va tornar a la seva esglesia servint des de llavors com a part del consell de pastors d'aquesta congregació. Com a part del seu ministeri pastoral, té la responsabilitat d'exposar regularment la paraula de Déu en el dia del Senyor. El pastor Michelén està casat i és pare de tres fills.

increase font sizedecrease font size

 Print Friendly and PDF

Encara que els creients del nou pacte tenim més llibertat que els creients de l'antic per accedir a la presència de Déu , ja que Crist és mitjancer d'un millor pacte fonamentat en millors promeses , com diu l'autor de la carta als Hebreus , això no vol dir que la nostra adoració pugui ser menys reverent . Tot el contrari . Amb la llum que ens brinda el NT podem veure més clarament la santedat de Déu i l'horrible del nostre pecat , el que al seu torn ens prepara per adorar Déu amb un major goig i reverència .

I pocs passatges del NT presenten aquesta realitat en una forma més impressionant que He .12:18-29 . L'autor de l'epístola està fent un contrast aquí entre l'experiència d'Israel al peu del Sinaí quan el Senyor va baixar per donar-los la Llei , i la que experimenta l'Església avui quan es reuneix com a cos en el dia del Senyor per retre-li adoració.

El poble d'Israel s'havia acostat a una "muntanya palpable del Sinaí, que era tota ella foc ardent, foscor, tenebres i tempesta, toc de corn i veu que parlava. Els mateixos que sentiren aquella veu van refusar d'escoltar cap més paraula" ( He. 12:18-19 ) . Era tan terrible el que es veia que encara Moisès va exclamar : "Estic espantat i tremolant" .

Però l'església s'ha acostat més aviat "a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades d'àngels, a l'aplec festiu, a l'assemblea dels primogènits que tenen el nom inscrit en el cel; us heu acostat a Déu, jutge de tots, als esperits dels justos que ja han arribat a la plenitud, a Jesús, mitjancer d'una aliança nova, i a la seva sang purificadora, que parla més favorablement que la d'Abel."( 12:22-24 ) .

En altres paraules , el que els jueus van experimentar al Sinaí no era més que l'ombra d'una realitat més sorprenent . I és a aquesta realitat que nosaltres ens acostem cada diumenge en els nostres cultes d'adoració . Sobre aquest passatge , Dan G. McCartney comenta el següent : "Sovint pensem que això significa que encara que Déu era temible en l'Antic Testament , és un Déu bo i amigable en el Nou Testament , així que ja no necessitem sentir temor . [ Però aquest no és el procés d'argumentació de l'autor de la carta als Hebreus ] . El seu punt és que , encara que l'adoració en la primerenca història d'Israel era tan temible que fins i tot Moisès estava aterrit , la realitat és encara més gloriosa que el que Moisès va poder percebre - i , per tant , hauria evocar una major reverència " .

I en un altre lloc diu aquest mateix autor : "La nostra adoració a Déu , i per tant , la música de l'adoració , han d'exhibir reverència joiosa i admiració . Com ho declaren les Escriptures [ i ara cita els vers. 28-29 ] : "Per això, ja que rebem la possessió d'un Regne incommovible, no deixem perdre aquesta gràcia i donem així a Déu un culte que li sigui agradable, amb temor i submissió. El nostre Déu és un foc que devora" (He. 12.28, 29) . Déu és foc consumidor i , per tant , l'adoració acceptable es caracteritza per reverència i admiració "

La paraula que usa l'autor de l'epístola als Hebreus en el vers. 28 no és la que usualment es tradueix com " por " al Nou Testament ( és la paraula grega deos ) . Aquest vocable implica el temor colpidor que ha d'evocar en nosaltres la presència divina . Aquest temor colpidor no hauria de ser menys profund en el Nou pacte , sinó més .

Cito una vegada més a McCartney : " L'adoració al Nou Pacte ... hauria d'estar plena de reverència i un profund sentit de temor colpidor , perquè ara coneixem més clarament la santedat d'Aquell a qui adorem al comprendre la profunditat del que es va requerir per la nostra redempció " .

El fet que la sang de Crist , ens ha netejat de tots els nostres pecats , no hauria de disminuir la nostra reverència cap a Déu, sinó més aviat augmentar-la. L'obra redemptora de Crist és una clara indicació que el nostre Déu no pren el pecat amb lleugeresa . D'aquí la solemne advertència de l'autor de l'epístola al vers. 25 : "Mireu de no refusar el qui ens parla! Aquells el van refusar quan promulgava els seus oracles divins aquí a la terra i no es van escapar del càstig. Molt menys, doncs, ens n'escaparem nosaltres si el rebutgem quan ens parla des del cel. " (He. 12:25) . És a la llum d'aquesta realitat que l'autor ens adverteix en els versicles 28 i 29 : "Per això, ja que rebem la possessió d'un Regne incommovible, no deixem perdre aquesta gràcia i donem així a Déu un culte que li sigui agradable, amb temor i submissió. El nostre Déu és un foc que devora" .

Els creients del nou pacte posseeixen una percepció més clara de la santedat de Déu que la que posseïen els sants a l'antic ; ells saben ara que , per causa dels seus pecats , Déu va enviar a El seu propi Fill a vessar la seva sang a la creu , ja que altrament ningú hagués pogut ser salvat , consegüentment , els creients del nou pacte haurien d'experimentar una reverència més profunda quan s'acosten a aquest Déu en adoració .

Però aquesta és només una cara de la moneda . L'adoració del cristià també "està plena de gran goig , perquè tenim un perfecte Mediador entre nosaltres i aquest temible Déu" - diu McCartney . I després afegeix: "La veritable adoració és plena de goig precisament perquè està advertida de com temible és Aquell a qui adorem , i com de gran és el nostre privilegi al permetre apropar-nos a Ell La veritable adoració joiosa roman sempre desapercebuda del Déu terrible , temible , admirable i sant que és foc consumidor - i és per aquesta causa que ... han de dur-la a terme en temor i reverència . El veritable goig en l'adoració no és un ' happy hour ' . El veritable goig en l'adoració només és possible quan ens adonem de com enorme i inconcebible provisió que Déu ens ha donat de ser capacitats per estar davant d'Ell - i , per tant , quin privilegi indescriptible ara tenim d'estar en la presència d'aquest foc consumidor " .

En la mateixa mesura que el creient adquireixi una millor comprensió de la justícia i santedat d'aquest Déu que ha estat profundament ofès pels nostres pecats , del seu poder infinit que pot dur a terme les seves promeses i advertències , de la seva omnisciència que coneix la nostra vida fins al més ínfim detall , i del gran amor que va fer tal provisió en Jesucrist , millor equipat estarà aquest creient per donar a Déu una adoració que sigui digna d'Ell

Article publicat al blog de l'autorVISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.