"L'amor i la Unitat" contra la doctrina i la veritat

John C. Whitcomb

 

John C. Whitcomb

John C. Whitcomb

Va realitzar els seus estudis a The McCallie School a Chattanooga, Tennessee i posteriorment a la Universitat de Princeton (AB), on va conèixer a Donald B. Fullerton (1892-1985), que el va ajudar en la seva vida de comunió amb Déu.

Va prosseguir en el Grace Theological Seminary de Winona Lake (Indiana), del què va ser professor de teologia i Antic Testament i director d'estudis doctorals durant trenta-vuit anys.

Ferm creient en la inspiració divina i inerrant de l'Escriptura en tots els seus ensenyaments, defensa la interpretació literal la Bíblia en temes com la creació en sis dies i el diluvi universal, davant teories com l'evolucionisme teista de B. Ramm i altres; de manera que, al costat de H.M. Morris, és un dels més grans divulgadors del creacionisme bíblic i fonamentalista.

Ha donat conferències en moltes institucions cristianes del seu país i de l'estranger, com el Seminari de Tabernacle Metropolità de Londres (Anglaterra).

increase font sizedecrease font size  

 Print Friendly and PDF

És evident que sent guiats per la creença actual, la nostra meta seria l'eliminar els distintius doctrinals i emfatitzar la unitat entre tots els quals diuen ser creients

Una de les idees bàsiques de la psicologia de l'evangelisme ecumenic actual, és que l'amor és més important que la doctrina. Els evangèlics i catòlics ecuménics, diuen que la doctrina divideix, mentre que l'amor unifica. Però, què diu la Bíblia? És veritat que l'amor en el Nou Testament, és més important que la doctrina i la Veritat? En l'anomenat capítol de l'Amor de 1 Corintis 13, se'ns diu:

" Mentrestant, subsisteixen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres; però l'amor és el més gran. ." (agape). 1 Cor. 13:13 Alguns diuen que, establint això: L'amor és suprem!Però, quan examinem el capítol més curosament, descobrim que la Veritat també està esmentada en aquest capítol. En el verset 6, se'ns diu que l'amor es gaudeix de la Veritat. En altres paraules, la fe, l'esperança i l'amor són virtuts, però la Veritat es troba en un nivell diferent. Aquest és el punt de referència, el fonament, l'atmosfera sense la qual les virtuts com l'amor ni tan sols poden existir.L'amor es gaudeix de la veritat. Per què? Perquè sense Veritat que interpreti l'amor, que el protegeixi, el guiï, el canalitzi, l'amor pot convertir-se en un desastre total. Sens dubte la Veritat té el mateix valor com virtut. Les virtuts poden marcir-se i morir on no hi ha Veritat.

No podem imaginar la vida en aquest planeta sense aigua. L'aigua és absolutament essencial per a la vida, sempre que es trobi pròpiament canalitzada, en els seus canals i aqüeductes. Però, quan l'aigua se surt de control, és la segona catàstrofe més gran que li pot succeir a aquest planeta, secundant només al foc. D'una banda, és una absoluta benedicció, però, per l'altre costat pot ser un desastre total. Així succeeix amb l'amor.

LA DEFINICIÓ DIVINA DE L'AMOR

L'amor sense una definició divina (la canalització revelada per Déu en la qual deu fluir) resulta la cosa més horrible sobre la terra. Pot destruir als éssers humans per milions. Pot ser reduït a un sentimentalisme satànic.

L'amor, com Déu ho defineix, és fer per una persona el que li és millor en la llum de l'eternitat, no important quin pugui ser el cost. Així és com és definit per Déu. No obstant, al parlar del món d'un determinat cristianisme, molta gent s'ha oblidat de les definicions divines i ha caigut en el sentimentalisme. Consideri algunes Escriptures claus per a il•lustrar la distinció entre l'amor i la Veritat. Jesús digué als jueus que havien cregut en ell:
«Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.» Joan 8:31,32

La major llibertat només es pot assolir per la total submissió i la rendició incondicional a la Veritat. Aquí no apareix res sobre amor.

L'AMOR OBEEIX A LA VERITAT

Hi ha molts que parlen fervorosament del seu amor per Jesucrist i pels homes perduts. A Joan 14:15,21,23 i 24, Crist emfatitza que l'obediència a la Veritat és la millor forma d'amor:

"Si m'estimeu, guardeu els meus manaments. El qual té els meus manaments, i els guarda, aquest és el qual m'estima; i el qui m'estima, serà estimat pel meu Pare, i jo l'estimaré, i em manifestaré a ell. El qui no m'estima, no guarda les meves paraules..." Aquesta és la prova de foc: Obeeix l'home els manaments del Senyor Jesucrist? De res serveix que parlem sobre el nostre amor; si no obeïm a Crist. És l'obediència el que conta, no les paraules. L'obediència sense amor és teòricament possible, però l'amor sense obediència és, en la pràctica, impossible. Aquest és un substitut satànic del pla de Déu

L'AMOR ENSENYA LA VERITAT

A Joan 21 es dóna un exemple d'algú que va dir molt sobre el seu amor per Crist. Però, quan va arribar l'obediència, no va estar allà. Quan va venir la pressió, la seva decisió es va esfondrar i va negar al seu Senyor. Després de la resurrecció de Crist, el nostre Senyor va confrontar a Pere amorosament, però en veritat:

"...Simó Pere: Simó, fill de Jonàs, m'estimes més que aquests? Li va respondre: Sí, Senyor; tu saps que t'estimo. Ell li va dir: Pastura els meus anyells... Pastura les meves ovelles... Pastura les meves ovelles". Joan 21:15-17

Com expressem l'amor al Senyor Jesús d'acord a la lliçó d'aquesta trobada? Per pasturar Els seus anyells, com Ell va manar en la gran comissió. Entrenat als seus deixebles i ensenyant-los el consell complet de Déu, ensenyant-los tot el que ens ha manat.

A Fets 20, trobem un bon exemple d'un Apòstol que va obeir a la gran comissió. Ell no parla d'amor als Efesis en aquest passatge. Però, ell va mostrar l'amor suprem a tots els deixebles a Éfes. Què va fer per ells? Va dir, els estimo, els estimo, els estimo?
Fets 20:26-27 ens dóna la resposta:

"Per això us asseguro avui solemnement que no tinc cap culpa si algú de vosaltres es perd, ja que no he deixat d'anunciar-vos tot el designi de Déu.".

L'AMOR NO OMET RES

El resultat va ser el que tots els quals habitaven a Àsia, tant Jueus com Gentils, van escoltar la Paraula del Senyor Jesucrist. Pau va basar el seu evangelisme en la sana instrucció doctrinal. Aquesta és la clau de Déu per a l'evangelisme mundial. Les paraules de Pau a Gàlates 1:6 van ser desafiadores i necessàries, així com ho diu en Gàlatas 4, per a dir-los la Veritat.

A Efesis 4, se'ns diu com podem tenir el perfecte balanç. Noti els dons que Déu va donar a la veritable Església, el cos de Crist, per al servei i ministeri en aquesta era. "I és ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres el de ser profetes, a d'altres el de ser evangelitzadors, a d'altres el de ser pastors i mestres" Cadascun d'aquests dons en forma de persona, són una persona doctrinal. Ells estan tots relacionats amb la Veritat. Tots van estar implicats amb la predicació, ensenyament i discipulat a la llum de revelar la Veritat. No hi ha ensenyament en el Nou Testament suggerint que l'amor és més important que la doctrina o la Veritat.

A Gàlates 4:15 es fa referència a l'amor, on llegim de, parlar la veritat en amor. L'amor és una forma i manera de parlar la Veritat. L'amor és servent de la Veritat. Fa més fàcil de rebre, absorbir i digerir. Però, mai deu permetre's eclipsar o posar a un costat la Veritat. La Veritat de Déu mai pot canviar, però la Veritat de Déu en mans de missatgers humans és un assumpte delicat i fràgil.

L'AMOR RESISTEIX EL VERÍ

No hi ha sistema vivent conegut a la ciència, que pugui sobreviure sense un sistema complex, elaborat i constantment usat, per a purificar-se a si mateix dels verins. Això és veritat en l'Església de Déu. És impossible per a una organització el sobreviure sense que tingui un sistema per a purificar-se d'influències verinoses.

Necessitem recordar que estem en un mitjà altament verinós. Estem immersos en el món de Satanàs. Ell té constant accés a cada servent de Déu a través de la seva naturalesa caiguda. Com pot ser avaluat l'èxit relatiu d'un ministre Cristià fora de la infalible Paraula de Déu? Qui pot determinar el que aquest èxit significa?

L'AMOR PROTEGEIX AL RAMAT

Va encoratjar el Senyor Jesucrist als seus deixebles que escoltessin simpàticament als líders religiosos d'aquest temps? La seva resposta està donada en Mateo 7:15 . "Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres disfressats d'ovella, però per dintre són llops rapaços.". Però, avui en dia se'ns diu per mitjà dels neo-evangèlics que devem estudiar i ensenyar en universitats i col•legis de teologia liberals. Hi ha una cosa pitjor que la divisió i aquesta és la pau a costa de comprometre la Veritat. La Veritat és infinitament més important que la falsa unitat del món.

L'AMOR CORREGEIX L'ERROR

Per què? Perquè per causa de la Veritat, encara les famílies relliscaran en l'hostilitat, si és que algú en aquesta unitat pot perpetuar la Veritat de Déu. En Romans 16:17, Pau diu:

"Germans, us prego que aneu amb compte amb els qui provoquen divisions i escàndols, apartant-se de la doctrina que vau aprendre. Fugiu-ne!".

Si honrem i estimem al Senyor Jesucrist, vetllarem contra qualsevol cosa que pugui destruir la seva Veritat. Evitarem a aquest tipus de persones. Una bona forma de vida o bona doctrina, és sempre contaminada per un mal medi ambient o una dolenta associació. Una mera associació del que és sa amb el que és està malalt mai farà a la cosa malalta millor. El que està be es posa malalt i el que està malalt no millora.

És el què passa amb una poma podrida dins un cistell. La podrida mai millora, però les bones es contaminen (1 Cor. 15:33). És correcte per a la puresa doctrinal ser submergida descaradament per causa de la unitat eclesiàstica mundial? Segurament, això és una negació total a la Paraula de l'Esperit Sant a través de les Santes Escriptures.VISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.