Església Evangèlica
av. Mistral, nº 85-87
08015-Barcelona
Email:
tel.: 93 372 1632
El butlletí de l'església
Estudis
Selecció de sermons
Conferències
Butlletí evangelístic
Boletín Verdad Viva
Opinió
 

Selecció d'homilies

En aquesta secció aniran apareixent la major part dels missatges que, en cada reunió del Partiment del Pa de la nostra església, es presenten en el temps dedicat a l'exposició de la Paraula.

Confiem en que la lectura d'aquests escrits ajudi a reforçar la fe dels lectors i d'aquesta forma col•labori a edificar el cos de Crist que és la seva Església

 

 
Els Deu Manaments

Una serie de dotze articles on es fa un aprofondiment sobre el significat i l'aporfitament de cada un dels deu manaments de la Llei de Déu
 
 
Autor: Pedro Puigvert


 
El Sermó de la Muntanya

Una serie de 22 articles on s'examinen cada un dels temes que abasten l'ensenyament de Jesus per els seus subdits del Regne de Déu.
 
 
Autor: Pedro Puigvert


 
L'Església, la nova societat de Déu

Una exposició dels capítols 4 a 6 de la carta als Efesis en sis articles amb aplicació pràctica per a les esglésies.
 
 
Autor: Pedro Puigvert


 
Gàlates

Una serie de 14 exposicions sobre aquesta carta que l'apóstol Pau va adreçar a les esglésiesde Galacia i on subrratlla la proclamació pública de l'evangeli lliure de la llei i el creient és justificat per la fe en Crist.
 
 
Autor: Pedro Puigvert


 

Els atributs de Déu

Una serie de 13 articles on s'expliquen les principals perfeccions de Déu que són realitats fitxades en la Seva pròpia essència.

 
 
Autor: Pedro Puigvert


 

Remordiments estèrils

Sermó basat en 1ª Corintis 15:8-10 que tracta de la confiança i autoestima del creient cristià.

 
 
Autor: Arthur W. Pink