Església Evangèlica
av. Mistral, nº 85-87
08015-Barcelona
Email:
tel.: 93 372 1632
El butlletí de l'església
Estudis
Selecció de sermons
Conferències
Butlletí evangelístic
Boletín Verdad Viva
Opinió
 

Enganyadors Espirituals
increase font sizedecrease font size

adaptat d'un escrit de Rick Miesel
Rick Miesel és l'editor del Biblical Discernment Ministries de Valparaiso, Indiana


Els moderns Balaams

Balaam era endevinaire (un que usava auguris per a determinar la voluntat de Déu) i malastruc (posseïdor de poders que no venien de Déu). Ell practicava el que exposa la Paraula de Déu en el llibre de Deuteronomi 18: 10-12.

Però, en aparença, Balaam semblava ser un home de Déu, un profeta genuí:

 • El seu "parlar amb Déu", provava que era un profeta (Nombres 22:8,13,34,38; 23:12,28; 24:13);
 • Déu estava parlant per ell i a través d'ell (Nombres 22:9,12,20,32-35 i 23:4,5,16,18-24);
 • Balaam semblava adorar a Déu en esperit i veritat (Nombres 22:31);
 • Fins i tot va beneir al poble de Déu (Nombres 23:5,7-10,18-24 i   24:2-9,15-19).


Però hi ha diversos exemples a la Bíblia, on Déu apareix a gent pagana i se'ls revela. És el cas de:

  • Abimelec per mitjà de somnis (Gènesi 20:6,7);
  • Faraó (Gènesi 41:25);
  • Nabucodonosor abans de la seva conversió (Daniel 2,4);
  • l'esposa de Pilat en un somni (Mateu 27:19);
  • Saúl (1 Samuel 19:23,24);
  • Caifás (Joan 11:51,52).

Per tant, només perquè una persona sembla tenir grans poders o una gran multitud de seguidors, o que Déu "l'usa", no significa que la persona sigui un "profeta" genuí.

Ni tan sols significa que sigui un creient en Crist Jesús. La persona pot ser un pagà, un fals profeta, un pervertidor espiritual, al que Déu, per a complir Els seus propòsits,   pugui usar.

Els falsos guies espirituals són capaços de citar la Paraula de Déu, poden ser veritablement piadosos i tot i així ser totalment perversos.

El que Déu parli a través d'un fals profeta, no significa que aquest sigui un creient, així com tampoc l'ase que transportava a   Balaam era creient; malgrat que Déu va parlar a través d'ell (Nombres 22:21-30).

El que importa   radica en que hem d'examinar el fruit doctrinal del mestre o predicador en qüestió. Si la seva doctrina és impura, hem d'evitar-lo (Romans 16:17; 2 Joan. 10,11), encara quan el contingut de les seves paraules ens soni a glòria.

Hem d'examinar el fruit de la seva doctrina.

Els "endevinaires" i "malastrucs", no poden ser fills de Déu. A pesar que avui dia tenim sectors de l'església de Crist que tolera als Balaams, argumentant: "Ells diuen coses bones, usen la Bíblia". - I és cert, però la seva doctrina els descobreix. Són falsos profetes, corrompent i destruint les esglésies per dintre!

L'assumpte no radica en el fet que hagi bones paraules o bones intencions en els seus ensenyaments. El greu és el seu ensenyament doctrinal erroni, del qual la Bíblia ens mana separar-nos. Per això, hem de detectar a aquests falsos profetes i apartar-nos d'ells.

En aquest temps que es parla tant de l'ecumenisme i de la necessitat d'adaptar la paraula de Déu a les realitats socials actuals, hi ha significats falsos guies o profetes entre nosaltres que no fan distinció entre el que és correcte i l'equivocat a la llum de la Paraula de Déu, les energies dels quals es centren a fomentar la unitat feta per l'home, mentre ridiculitzen la doctrina.

El seu propòsit és apel·lar als cors de les masses, mentre rebutgen la Veritat de Déu.

La unió per motiu que pugui haver punts en comú amb ells, mai pot ser més important que la nostra obligació de mantenir-nos fidels a la Veritat   i d'apartar-nos de l'error.

Els creients necessitem usar les armes de la Veritat que Déu ens ha donat, perquè puguem identificar i tractar amb cada frau Balaamita en les àrees espirituals que afecten a la nostra vida.

Convé identificar cadascun d'aquests fraus.

Poden ser vistos al nostre al voltant en alguns cercles que es defineixen com cristians.

Hem d'identificar a aquestes persones malignes i evitar-les.

Aprenguem la lliçó que a Israel li va costar tant cara, a causa de l'errònia influència de Balaam, i dels seus mètodes sense escrúpols, (Nombres 31:16).