Església Evangèlica
av. Mistral, nº 85-87
08015-Barcelona
Email:
tel.: 93 372 1632
El butlletí de l'església
Estudis
Selecció de sermons
Conferències
Butlletí evangelístic
Boletín Verdad Viva
Opinió
 

Óptica evangèlica
En aquesta secció es poden trobar articles redactats per diferents autors els quals tenen una caracteristica comuna: tots ells miren de donar una visió cristiana evangèlica sobre aspectes tant socials com de l'àmbit de la fe cristiana i que incideixen de ple en la nostra més inmediata actualitat.
La forma de poder accedir a ells és situant el cursor i fent clic damunt el vincle "llegir més..." y de manera inmediata s'obrirà una nova finestra amb l'article escollit.
 

Maranatha  
Pedro
Puigvert
 
 

Com va entroncar el títol Senyor amb la vida de l'Església apostòlica? Crist era reconegut com el que governava de manera invisible la seva Església i que durant el culte era present enmig dels congregats en el seu nom (Mt 18:20). Això es veu a través de l'examen d'una molt antiga pregària litúrgica conservada en arameu en 1 Co 16.22: Maranatha. llegir més

     
       
 
Tolerància zero  
Raquel
Berrocal
 
 

Occident presumeix de tolerància i exigeix ple respecte pels deuets d'aquí i d'allà. Els d'Orient li fan gràcia i molts no dubten a reverenciar-los com si fossin la mateixa saviesa vestida de taronja. Així la teva veïna et parla de les seves xacres, fa ioga i crema encens mentre et mira amb llàstima a tu i a tots els mortals que no han arribat al seu estat superior de consciència mística....llegir més

     
       
 
L'adoració del Nou Pacte : Més llibertat , però no menys reverència  
Sugel
Michelén
 
 

Encara que els creients del nou pacte tenim més llibertat que els creients de l'antic per accedir a la presència de Déu , ja que Crist és mitjancer d'un millor pacte fonamentat en millors promeses , com diu l'autor de la carta als Hebreus , això no vol dir que la nostra adoració pugui ser menys reverent . Tot el contrari . Amb la llum que ens brinda el NT podem veure més clarament la santedat de Déu i l’horrible del nostre pecat , el que al seu torn ens prepara per adorar Déu amb un major goig i reverència . ...llegir més

     
       
 
Distreure les cabres  
Raquel
Berrocal
 
 

No era un culte. Era un "programa especial" de Nadal. Almenys així ningú seria cridat a engany. En paraules de Spurgeon (1834-1892), no es tractava de "alimentar les ovelles", sinó de "entretenir les cabres" amb un espectacle de hip hop, teatre, música i xerrades, més o menys amenes, entreteixides en un espectacle que bé podria haver-se fet en un bar amb escenari, al costat d'unes copetes. Gràcies a Déu que algú va decidir eliminar la paraula "culte" dels títols. llegir més

     
       
 
La nova espiritualitat  
Sugel
Michelén
 
 

Contràriament al que es podria pensar, la nostra no és una generació irreligiosa. Com el moviment d'un pèndol que va d'un extrem a un altre, la postmodernitat ha deixat enrere l'escepticisme característic del racionalisme de la Il•lustració, per abraçar una nova espiritualitat que no és més que un retrocés a l'animisme i el gnosticisme.llegir més

     
       
 
El culte d'adoració  
Pedro
Puigvert
 
 

Quan fa temps que no meditem sobre el culte d'adoració que oferim a Déu, com passa amb tantes coses va degenerant, pel que cal tornar a la Paraula de Déu i deixar que sigui ella la que ens renovi i corregeixi per tal d'oferir al nostre Senyor i Salvador el tipus de culte que ha de rebre. llegir més

     
       
 
L'Ecumenisme en el segle XXI  
Pedro
Puigvert
 
 

L'ecumenisme té diverses cares. La més important és el significat bíblic quan el Senyor Jesucrist va pregar al Pare que tots els seus deixebles fossin un. Després hi ha el ecumenisme entre les esglésies protestants que advoca per la unitat en l'Esperit de tots els que tenim una mateixa fe, un mateix Senyor i un mateix baptisme per l'Esperit. ..llegir més

     
       
 
La canonicitat de la Biblia  
Pedro
Puigvert
 
 

El terme "cànon" és la trasliteració del grec kanwn el qual deriva de les llengües semítiques com ara l'assiri qanü, l'ugarític qn i l'hebreu qaneh. Aquestes, al seu torn van ser preses del sumeri GI-NA, que originàriament significava "canya" (Job 40:21). En aquest sentit la paraula va passar al grec, al llatí i altres idiomes per indicar alguna cosa que tingués l'estructura d'una canya o les seves característiques...llegir més

     
       
 
L'espera del retorn de Crist  
Pedro
Puigvert
 
 

El temps d'advent va ser pensat per recordar, no només l'adveniment de Jesús de manera humil, sinó també el seu retorn, ja que abasta totes dues vingudes i per això avui hem llegit un text referent a la seva tornada gloriós que volgués enfocar des de la perspectiva l'espera sense passar per alt la seva encarnació..llegir més

     
       
 
Perills a l'escola  
Raquel
Berrocal
 
 

Segons el proverbi oriental: "Si penses en termes d'un any, planta una llavor. Si penses en termes de deu anys, planta arbres. Si penses en termes de cent anys, educa a les persones". I això és ben sabut pels qui apliquen tota la maquinària legal per implementar aquest canvi amb una intencionalitat clara: dinamitar les bases de la cultura occidental, l'herència judeocristiana, com si d'un nou Neró es tractés, per construir després una torre de Babel de la qual el poc que anem entreveient fins ara són elements monstruosos i inhumans. llegir més

     
       
 
Basat en la Gràcia!  
Robert C.
Sproul
 
 

L'històric debat entre el Protestantisme i el Catolicisme romà sovint s'emmarca en els termes d'una discussió entre obres o fe i mèrit o gràcia. Els reformadors magistrals expressaren la seva opinió sobre la justificació a través d'un arquetip teològic de lemes en llatí, i les frases que utilitzaven: sola fide i sola gratia, s'han consolidat profundament en la història protestant. Sola fide.llegir més

     
       
 
La nit fosca de l'ànima  
Robert C.
Sproul
 
 

La depressió espiritual és real i pot ser greu. Ens preguntem com una persona de fe pot experimentar tals baixades espirituals, però el que sigui que les provoca no l'aparta de la seva realitat. La nostra fe no és una acció constant. Es mou. Vacil·la. Ens movem de fe en fe i mentrestant podríem tenir períodes de dubte quan cridem: "Senyor jo crec; ajuda la meva incredulitat.".llegir més

     
       
 
L'any sant cristià  
Pedro
Puigvert
 
 

Des de finals de l'any 2009 els mitjans de comunicació ens han estat informant dels preparatius sobre el nou Xacobeo 2010 com el primer gran jubileu d'aquest mil•leni després d'haver passat onze anys de l'anterior i que s'ha inaugurat la nit del 31 de desembre al 1 de gener. S'espera una gran afluència de pelegrins en aquest any de crisi econòmica. Els jubileus compostelans se celebren cada onze anys i també quan la festivitat de l'apòstol cau en diumenge.llegir més

     
       
 
L'Eutanasia : ¿una bona mort?  
Higini
Cortés
 
 

Des de la perspectiva bíblica, podem afirmar que la fe cristiana ens ajuda a superar millor la mort que encara patim. Si estem lliures de pecat, tampoc la mort pot reclamar res de nosaltres. La mort per al cristià és un mer comiat corporal, a la qual se li ha sostret l'amenaça i el terror últims, a l'espera de la resurrecció final i restauració última de tota la creació.llegir més

     
       
 
l'Amor i la Unitat" contra la Doctrina i la Veritat   John
Withcomb Jr.
 
 

L'amor es gaudeix de la veritat. Per què? Perquè sense Veritat que interpreti l'amor, que el protegeixi, el guiï, el canalitzi, l'amor pot convertir-se en un desastre total. Sens dubte la Veritat té el mateix valor com virtut. Les virtuts poden marcir-se i morir on no hi ha Veritat.llegir més

     
       
 
Perquè les criatures necessiten l'amor del pare i de la mare?   Glenn
T. Stanton
 
 

El que estiguem interessats a proveir un desenvolupament infantil apropiat vol dir que és important per a nosaltres assegurar-nos que els nens tinguin un accés diari a les maneres diferents i complementàries que els pares i les mares crien als seus fills. Si a Elenita la crien dues mames, i a Juanito el cria el seu papà ....llegir més

     
       
 
l'Homosexualitat   Felix
Ortiz
 
 

L’agenda homosexual acusa d'homofòbia a tot individu o institució que s’atreveixi a emetre un judici moral o ètic contrari a l’homosexualitat L’objectiu és silenciar, mitjançant l’acusació d'homofòbia i intolerància, qualsevol intent de qualificació de l’homosexualitat des d’un punt de vista moral.llegir més

     
       
 
l'Elecció dels bisbes catòlics   José
Grau
 
 

Si un ciutadà romà dels primers segles de l'era cristiana, ressuscitat, hagués assistit al Vaticà, al juny de 1963, a l'elecció i coronació de Pau VI —o a la de qualsevol altre Pontífex modern—, no hagués entès gens del que tals cerimònies i pràctiques de la Roma papal signifiquen.llegir més

     
       
 
La Doctrina bíblica de l'Elecció   Daniel
B. Wallace
 
 

El misteri de l'elecció és que Déu pot escollir incondicionalment, i encara així les nostres voluntats no són coartades. Som persuadits per l'Esperit Sant per a creure. A més, tenim la sensació de lliure albir en el procés, tal com els autors bíblics la van tenir. És a dir, els autors bíblics no sempre van saber que estaven redactant Escriptura, malgrat que Déu estava dirigint els seus pensaments.llegir més

     
       
 
Enganyadors espirituals   Rick
Miesel
 
 

Els "endevinaires" i "malastrucs", no poden ser fills de Déu. A pesar que avui dia tenim sectors de l'església de Crist que tolera als Balaams, argumentant: "Ells diuen coses bones, usen la Bíblia". - I és cert, però la seva doctrina els descobreix. Són falsos profetes, corrompent i destruint les esglésies per dintre! llegir més

     
       
 
Respostes als arguments a favor de l'avortament   Norman
L. Geisler
 
 

Rares vegades completen els avortistes correctament la frase que proclamen tan loquaçment. "Una dona té dret sobre el seu propi cos..." Dret de fer quina cosa? Dret a assassinar? Això no té sentit. No hi ha cap dret moral de fer un mal moral. Però, si el nadó que encara no ha nascut és un ésser humà, llavors el suposat dret de la mare resulta ser un "dret" de fer un mal: d'assassinar. llegir més

     
       
 
El moviment dels Germans a Europa   Fares
Marzone
 
 

L'europeu mig està endurit enfront del missatge de l'evangeli. Aquest és el resultat de segles de falta d'incidència cristiana, d'esterilitat espiritual. . . L'europeu mig menysprea l'església, no té confiança en el missatge cristià, que per a ell és irreal i mancat de sinceritat. Bàsicament no diu «Déu no existeix», sinó una cosa pitjor: «Déu no importa». llegir més

     
       
 
El que li succeeix a l'església quan els predicadors ja no prediquen contra el pecat   David
Wilkerson
 
 

Jo crec que un dels dons de misericòrdia més grans de Déu vers la seva església són els seus fidels ministres, qui amorosament ens reproven dels nostres pecats. Dono moltes gràcies a Déu per aquests “predicadores Natan,” gent que no temen ofendre als ancians, diaques o membres rics de l'església. Es posen cara a cara amb qualsevol, per a exposar les seves iniquitats en tendresa i amor. llegir més

     
       
 
Matrimonis homosexuals? Una aproximació bíblica   Bernard
Coster
 
 

El propòsit d'aquest estudi és una aproximació bíblica al tema del matrimoni homosexual. Podria ser molt breu: la Bíblia no coneix el fenomen, ni en sentit positiu, ni en sentit negatiu. La Bíblia rebutja l'homosexualitat i no hi ha exègesi, ni hermenèutica que poden transformar aquest rebuig en una aprovació. Per aquest rebuig, la nostra aproximació bíblica al tema del matrimoni homosexual només pot ser una exposició del concepte bíblic del matrimoni natural per a poder contrastar-lo amb el que no és i mai podrà ser. . llegir més

     
       
 
No cada assaig és una prova - La diferència entre ser provat i ser entrenat   David
Wilkerson
 
 

Déu no es delecta en les proves per les quals travessen els seus fills. La Bíblia diu que Crist és compassiu vers nosaltres en totes les nostres proves, sent tocat pels sentiments de les nostres molèsties. A l’Apocalipsi 2:9 li diu a l'església “Jo conec …”la tribulació que passes i la teva pobresa…” Està dient, en essència, “Sé pel que estàs travessant. Potser no ho entenguis, però ho sé tot sobre això.” llegir més

     
       
 
Què fem amb el cos després de mort?   Pedro
Puigvert
 
 

En la tradició cristiana, la cura de la sepultura està reforçat per l'esperança de la resurrecció corporal que està en el cor de la nostra fe. Catòlics i Protestants estem en desacord sobre la forma dels ritus de sepultura, i sobre l'estat de les ànimes després de la mort, però els dos som de la mateixa opinió en el reconeixement de la dignitat de les restes mortals i la convicció que aquests participaran de la resurrecció. llegir més

     
       
 
       
 
La Bíblia, molt més que un llibre   Pedro
Puigvert
 
 

La Bíblia no és un llibre d'astronomia, encara que parli del cel, el sol, la lluna i les estrelles. La Bíblia no és un llibre d'història a pesar que moltes de les seves pàgines relaten esdeveniments històrics. Tampoc és un llibre de biologia, però en ella tenim escrit l'origen de la vida. Les Escriptures no són un llibre de dret, no obstant això , les seves lleis són insuperables.. llegir més