Església Evangèlica
av. Mistral, nº 85-87
08015-Barcelona
Email:
tel.: 93 372 1632
El butlletí de l'església
Estudis
Selecció de sermons
Conferències
Butlletí evangelístic
Boletín Verdad Viva
Opinió
 

Baptisme de l'Abel i la Ruth Silva

30 de setembre de 2007

L'acte de baptismes va estar presidit per l'ancià Álvaro Palau, el qual va donar començament a la reunió a les sis de la tarda convidant als presents a tenir un temps de lloança al Senyor en què es van cantar diversos himnes i cançons i va orar demanant la benedicció del Senyor sobre aquest acte.

També va llegir una poesia que li havia lliurat la germana Cesària dedicada als dos joves que anaven a ser batejats. A continuació va donar pas al germà Emilio Anglés del Consell Consultiu de l'església, el qual va tenir al seu càrrec el ministeri de la Paraula exposant el significat del baptisme sobre la base de Mateu 28:18-20.

Va fer també una exposició històrica sobre la pràctica del baptisme per immersió demostrant com aquesta manera d'administració es practicava des del començament mateix de l'església fins a bé entrada l'Edat Mitja, el que es pot comprovar pels baptisteris que encara es poden visitar en l'actualitat en diferents llocs. Finalment, va explicar el seu sentit espiritual d'identificació amb la mort i resurrecció de Crist.

El baptisme dels dos candidats, Abel i Ruth Silva va estar a càrrec de l'ancià Pedro Puigvert, el qual prèviament es va dirigir a ells per a assenyalar que el baptisme real o de l'Esperit ja havia esdevingut quan es van convertir a Crist i que ara anaven a simbolitzar aquell esdeveniment secret que va ocórrer fa temps mitjançant el testimoniatge públic sent submergits en aigua de conformitat amb el significat del terme baptisme.

Quan es van convertir al Senyor van entrar a formar part de l'Església universal, avui al batejar-se entraran a formar d'una església local, expressió visible d'aquella, amb els seus drets i obligacions. Per tant, en aquest acte adquireixen també un compromís de servei al Senyor i a la seva església. Seguidament va elevar una oració pels dos i entrant en el baptisteri, va batejar en primer lloc a Abel, a qui se li va llegir aquest vers: “Amb què netejarà el jove el seu camí? Amb guardar la teva paraula” (Sal. 119:9).

Mentre sortia del baptisteri es va entonar un altre himne. Després, va procedir al baptisme de Ruth a la qual se li van llegir aquestes paraules de l’evangeli: “Estimaràs al Senyor el teu Déu amb tot el teu cor, i amb tota la teva ànima, i amb tota la teva ment i al proïsme com a tu mateix” (Mt. 22:37-39).Amb el cant d'un altre himne es va donar per finalitzat l'acte, sent acomiadats en oració pel germà Miguel Valbuena.